Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! O dacie i miejscu ogłoszenia wyników, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.